FEHÉR & FEHÉR ÚTÉPÍTŐ KFT.
REFERENCIÁK
SZOGÁLTATÁSAINK

ÚTÉPÍTÉS

APRÍTÁS - OSZTÁLYOZÁS
FÖLDMUNKÁK
KÖRNYEZETVÉDELEM
KÖZMŰÉPÍTÉS
JÁRDA - KERÉKPÁRÚT
KEZDŐLAP

REFERENCIÁK

A 2003-2013-es években több SAPARD és AVOP, DAOP, TEUT és MVH által kiírt felújítási és beruházási munkában vettünk részt.

2003 évben elvégzett SAPARD-os munkáink:
- Orosfarm Szövetkezet, Orosháza mezőgazdasági feltáró utak (16.000 m2)
- Csongrád Város Önkormányzata, Kisréti mezőgazdasági út (7.000 m2)
- Becsey Kertészet, Balástya mezőgazdasági út (1.500 m2)
- Királyhegyes Község Önkormányzat, Csikóspuszta mezőgazdasági
úthálózat fejlesztés (2.200 m2)


2004 évben elvégzett SAPARD-os munkáink:
- Ásotthalom mezőgazdasági út (4.927 m2)
- Jászszentlászló mezőgazdasági feltáró út (1.625 m2)
- Szarvas Halászati és Öntözési Kutatóintézet (4.341 m2)
- Balástya mezőgazdasági feltáró út (4800 m2)
- Domaszék mezőgazdasági feltáró út (1200 m2)

2005 évben elvégzett AVOP-os munkák
- Bugac 0119/41 hrsz mezőgazdasági út (9.000 m2)
- Kardoskút 0131-0142 hrsz. mezőgazdasági feltáró út (7.700 m2)
- Makó, közterület rekonstrukció
- Algyő, közterület rekonstrukció

2006 évben elvégzett pályázati forrásból megvalósult munkák:
- Kiszombor-Csanád kerékpárút alépítményi munkái
- Pusztaföldvár, külterületi mezőgazdasági feltáró út
- Orosháza, Táncsics Mihály Gimnázium rekonstrukciója
- Mezőhegyes, 04/19 hrsz.-ú területen Vegyszer csarnok építési munkái
- 47 sz. út Orosházát elkerülő szakaszának építési munkái


2007 évben elvégzett pályázati forrásból megvalósult munkák:
- Gyomaendrőd, 9 db belterületi lakóút építési munkái
- Pusztaszer, belterületi lakóút építés


2008 évben elvégzett pályázati forrásból megvalósult munkák:
- Medgyesegyháza, Haladás Plus Kft. sertés- és szarvasmarha telepek trágyakezelés korszerűsítési
munkák (MVH)
- Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt. szarvasmarha telepek trágyakezelés korszerűsítési munkák (MVH)
- Apátfalva, belterületi útépítési munkák
- Szegvár, belterületi úthálózat fejlesztési munkák


2009 évben elvégzett pályázati forrásból megvalósult munkák:
- Tótkomlós Közösségi közlekedés fejlesztés építési munkái
- Dombegyházi Agrár Zrt. sertéstelep korszerűsítési munkái
- Fülöpjakabi hulladéklerakó rekultivációs munkái
- Medgyesegyháza, HALADÁS PLUS Kft. szarvasmarha-, és sertéstelep korszerűsítési munkái
- Apátfalva, kerékpárút építési munkái
- Battonya, lakossági útalap építési munkái
- Nagyér és Szegvár belterületi utak burkolat felújítási munkái


2010 évben elvégzett pályázati forrásból megvalósult munkák:
- Komádi, Munkás, Szent István és Bocskai utcák burkolat felújítási munkái
- Apátfalva, Nagyköz u. burkolat felújítási munkái
- Csongrád Belváros úthálózat rekonstrukciós munkái
- Mórahalom, 0401,0243 és 0241/3 hrsz külterületi útépítési munkái
- Kisdombegyház, Rákóczi és Hajnal utcák útépítési munkái
- Hódmezővásárhely, Hódmezőgazda Zrt útburkolat felújítási munkái
- Csongrád, Főtér és Szentháromság tér rekonstrukciója
- Csanádpalota, Főtér felújítási munkái
- Gádoros, Némann Valéri Ált. Isk. tetőfelújítási munkái

2011 évben elvégzett pályázati forrásból megvalósult munkák:
- Medgyesegyháza, út- és járdaburkolat felújítási munkái
- Gádoros, DAN-FARM Kft. telephelyi bekötőút felújítási munkái
- Kevermes, Kossuth és Petőfi utcák útépítés kivitelezési munkái
- Tótkomlós, Piactér komplett felújítási munkái
- Pusztaföldvár, jegyzői lakás átalakítási és felújítási munkái
- Orosháza, Linamar Nyrt. gyártócsarnok és szgk parkolók alépítményi munkái


2012 évben elvégzett pályázati forrásból megvalósult munkák:
- Orosháza - Tótkomlós burkolat felújítási munkái, Duna Aszfalt Kft
- Makó, Maros jobb part árvízvédelmi töltésen üzemi út kivitelezési munkái, Bajér Kft
- Pitvaros, szarvasmarha telepi( 040/9 hrsz.) almos trágyatároló építési munkái, Négy Határ'99 Kft
- Hódmezővásárhelyi telepen beton térburkolat építése, Hódtransz Kft


2013 évben elvégzett pályázati forrásból megvalósult munkák:
- Hódmezővásárhely, Paléi sertéstelepen trágyakezelési technológia korszerűsítési munkái, Hód-
Mezőgazda Zrt.
- Hódmezővásárhely Vajhát és Kutasi utak kivitelezési munkái, Hód-Mezőgazda Zrt.
- Mezőkovácsháza Integrált Szolgáltató Központ építése, Mezőkovácsháza Város Önkormányzata
- Ambrózfalva, almos trágyatároló építési munkáinak kivitelezése, Négy Határ '99 Kft
- Székkutas, kültéri sertéstelep trágyatároló építési munkái, Everka Kft
- Orosháza, Szarvasmarha telepi és "Keverő" telepi útfelújítási munkái, Orosházi Béke Agrár
Szövetkezet
- 4444 j. Dombegyháza átkelési szakasz és a Dombegyház országhatár közötti összekötő út építése,
Duna Aszfalt Kft
- 11.07 Maros jobb parti árvízvédelmi szakasz, üzemi út építése (Maroslele), Békés Drén Kft


2014 évben elvégzett pályázati forrásból megvalósult munkák:
- Orosháza, csatornahálózat építési munkához kapcsolódó útalap építési munkák kivitelezése A-Híd
Zrt.
- Orosháza, csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése sávos útalap építési munkák
Swietelsky Magyarország Kft
- Nagyér-Damjanich és Virát utcák aszfaltburkolatok korszerűsítési munkái, Nagyér Község
Önkormányzata
- Orosháza, Október 6 utcán lévő telephely korszerűsítési munkái, Pannon Fine Food Kft
- Orosháza , Táncics utcai Ezüst Fenyő Idősek Otthona előtti parkolóhelyek felújítása, Orosháza
Város Önkormányzata
- Kövegy község , Rákóczi utca és Petőfi utca földút megerősítési munkái, Kövegy Község
Önkormányzata
- Szegvár Nagyközség szennyvízcsatorna hálózat építési munkáihoz kapcsolódó szilárd burkolatú
utak végleges nyomvonal helyreállítási munkáinak kivitelezése, OMS KFT
- Makó Ipari park rekultivációs munkák, Makó- OEK Konzorcium
- Köröstarcsa helyreállítási munkák, Folyáséri bekötőút építése a Sebes-Körös jobb part 0+842-
9+178 tkm. Között , Körösladány helyreállítási munkák, Félhalmi bekötőút építése a Sebes-Körös
jobb part 83+940-82+030, valamint a Kettős- Körös bal part 0+000-4+283 tkm. Között, Futizó Kft

2015 évben elvégzett pályázati forrásból megvalósult munkák:
- 47. Számú főút Csongrád megyei szaksz (189+625-193+466km sz.) 115 kN tengelyterhelésre történő burkolat merősítése a hozzá tartozó vízépítés , Swietelsky Magyarország Kft
- Kunágota hulladékudvar építés, Mava-Plan Kft
- Kövegy , Petőfi és Tavasz utca burkolat felújítása, Kövegy Község Önkkormányzata
- Magyarcsanád, Szántó Kovács utca földút megerősítési munkák, Magyarcsanád Község Önkormányzata
- Orosháza üzemegységben téli homoktároló burkolatának korszerűsítési munkái, Guardian Orosháza Kft
- Hódmezővásárhely, Kutasi úti géptelep aszfaltozási munkái, Hód-Mezőgazda Zrt.
- Szentes város Szennyvíz Tisztító telepének fejlesztési munkához kapcsolódó útépítési és térburkolási munkák, VI-BE-TEX Kft
- Kaszaper T1 sz. kútcsoport udvartéri útépítés valamint Kaszaper vízműtelep útépítési munkáinak kivitelezése, Drén-Aqua Konzorcium
- Nagyszénás , Széchenyi utca 7. Szám alatti ingatlanon személygépkocsi parkoló építés, Toolex Kft


2016 évben elvégzett pályázati forrásból megvalósult munkák:
- Orosháza, Csorvási köz 4. szám alatt létesülő Axiál Kft kísérleti műhely , tesztüzem szerviz és nyitott mosó alépítményei (alapozásnál csak földmunka) csapadékvíz rendszer kiépítési és térburkolat építési munkái, EMEL Kft
- Orosháza, Csorvási út 72. szám alatti Axiál Kft telephely - Út, -csapadékvíz elvezető rendszer- és járdaburkolat javítási, - felújítási munkái, EMEL Kft
- 44-es főút, Kecskemét- Békéscsaba-Gyula főút felújítása, Duna Aszfalt Kft
- Balástya Family Hotel 0239/2,0239/49 hrsz. Területeken kiépítendő szórt útalap kivitelezése, Transz-Depar Kft
- Kövegy, Rákóczi (Kossuth -Dózsa között) és Csillag utcák útburkolat felújítási munkák, Kövegy Község Önkormányzata
- Téli homoktároló aljzat javítása, Guardian Orosháza Kft
- Orosházi utcák felújítási munkái, Orosháza Város Önkormányzata
- Orosháza, Linamar Zrt. csomagoló anyagraktár építése, Orha Művek Kft
- Apátfalva község, Széchenyi utca Nagyköz utcától a 43-as számú főút csatlakozásáig tartó szakaszának és a Templom utca 57. szám alatt található Művelődési ház előtti utcaszakaszt érintő terület útburkolatának felújítási munkái, Apátfalva Község Önkormányzata
- Kunszentmárton, gyalogos átkelőhelyek létesítése, Út-Ép-Ker Kft
- Szegvár belterületi utcák burkolat korszerűsítési munkái, Szegvár Nagyközség Önkormányzata
- Nagyér, Petőfi és Bocskai utcák aszfaltburkolat korszerűsítési munkák, Nagyér Község Önkormányzata
- Hódmezővásárhely, Villeroy & Boch Kft üzemegységében meglévő csarnokbővítés technológiai szennyvíztisztító csarnokkal megnevezésű projekt építési munkái, Villeroy & Boch Magyarország Kft
- Kövegy, Petőfi utca útburkolat felújítási munkák, Kövegy Község Önkormányzata

2017 évben elvégzett pályázati forrásból megvalósult munkák:

- Trivega Kfz Orosházi telephelyén szórt útalap építési munkái - Térbeton Kft.
- Orosháza, Bajnok utcai hátsó porta bejáró és csatlakozó belső udvari bejáró burkolat korszerűsítése - Orosháza Kórház
-Hód-Mezőgazda Zrt. Tangazdaság telephelyén lévő kiállító területen aszfaltburkolatú úthálózat építési munkák - Hód-Mezőgazda Zrt.
- Kútvölgyi kukoricacsutka tároló szín és kiegészítő létesítményeinek alépítményi és csapadékvíz elvezetési munkák
- Limagrain Hungary Kft. Mezőhegyesi telephelyén verem és pontalapok kivitelezése - Sarl Services Indrustries

- Magyarcsanád Község Önkormányzat tulajdonában álló közutak javítási munkái - Magyarcsanád Község Önkormányzata
- Nagyér, 0103/29 hrsz. út burkolat felújítási (Rákóczi és Bocskai utcák között) munkái - Nagyér Község Önkormányzata
- Gallicoop Zrt. Szarvasi telephelyén létesülő csomagoló centrumhoz kapcsolódó útépítési munkák - Szabó-Galambos Fővállalkozó Kft.
-Orosháza. Ideiglenes felvonulási út építése - Dél-Konstrukt Zrt.

E-mail: info@feher-feher.hu
Internet: www.feher-feher.hu
5900 Orosháza, Rákóczi út 16. I. em. Postacím: 5901 Orosháza, Pf. 74.Telefon: (68) 510-540 Fax: (68) 510-542

Ugrás a lap tetjére — © 2018